κατορθούμεθα

κατορθούμεθα
κατορθόω
set upright
pres ind mp 1st pl
κατορθόω
set upright
pres ind mp 1st pl
κατορθόω
set upright
imperf ind mp 1st pl (homeric ionic)
κατορθόω
set upright
imperf ind mp 1st pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”